Photo: RJ Sauer

 
ITI1000.png
 

ย 

ย 

ย 

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 1000 - Jay Petervary -16 days 23 hours 59 minutes  - Bike Champion  

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 1000 - Kevin Breitenbach - 19 days 2 hours 3 minutes

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 1000 - Jay Cable - 19 days 2 hours 3 minutes

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 1000 - Phil Hofstetter - 19 days 2 hours 3 minutes

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ BIKE 1000 - Troy Sczurkowski -23 days 22 hours 39 minutes

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ BIKE 1000 - Adam Erritzoe - 26 days 04 hours 51 minutes

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ BIKE 1000 - Craig Bullen - 26 days 11 hours 41 minutes

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 1000 - Kyle Durand - 26 days 11 hours 41 minutes

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 1000 - Peter Ripmaster - 26 days 13 hours 44 minutes  - Foot Champion

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ BIKE 1000 - Toni Lund - 26 days 19 hours 18 minutes

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ FOOT 1000 - Beat Jegerlehner -  27 days 1 hour and 47 minutes

ย 

ย 

 
ITI350.png
 

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Neil Beltchenko 3 d 1 h 1 min champion

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Clinton R Hodges III 3 d 9h 59 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Casey Fagerquist 3 d 13 h 50 min

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช BIKE 350 -  Nina Gaessler 3 d 21 h 2 min champion

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Aaron Gardner 3 d 22 h 57 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Ben Pysto 4 d 8 h 18 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 -  Jill Martindale 4 d 8 h 19 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Jeff Brandner 4 d 8 h 21 min

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ BIKE 350 - Dan Lockery 4 d 8 h 23 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Bob Ostrom 4 d 15 h 24 min

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด BIKE 350 - Jose Bermudez 4 d 17 h 56 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Melissa Schwarz 4 d 20 h 34 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Kimberly Riggs 4 d 20 h 34 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Martin Renner 5 days 58 min

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ BIKE 350 - Jussi Karjalainen 5 d 2 h 8 min

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ SKI 350 - Chet Fehrmann 5 d 4 h 58 min first skier

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Steve Cannon 5 d 5 h 59 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Tab Ballantine 5 d 6 h 44 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Dave Johnston 5 d 10 h 14 m 1st runer

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Gavin Woody 5 d 10 h 14 m 1st runner

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ BIKE 350 - David  Frearson 6 d 13 h 58 m

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช BIKE 350 - Peter Felten 6 d 17 h 13 min

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ BIKE 350 - Constantijn Weber 6 days 18 hours

๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง BIKE 350 - Andrew Mucklestone 6 days 18 hours

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ FOOT 350 - Grant Maughn 6 d 18 h 35 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ SKI 350 - Lindsay Cameron 7 days 37 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Ned Mansfield 7 d 4 h 37 min

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ BIKE 350 - Stephanie Melnchyuk 7 d 4 h 56 m

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Daniel Mutz 7 d 6 h 5 min

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ FOOT 350 - Jessie Thomson-Gladish 7 d 11 h 6 min

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Alejandro Garcรญa Wolfrum 7 d 14 h 4 m

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Lars Danner 7 d 14 h 56 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Jill Homer 8 d 11 h 34 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Carole Holley 8 d 11 h 34 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Jennifer Diederich 8 d 17 h 46 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 350 - Melissa Diederich 8 d 17 h 46 min

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ FOOT 350 - Thomas Keene 11 d 5 h 29 min

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

 
ITI130.png
 
 

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 130 - Dennis Staley 1 d 5 h 19 min champion

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ BIKE 130 - Pam Todd 1 day 6 hours first woman

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท BIKE 130 - Will Muecke 1 day 23 hours 25 min

BEL BIKE 350 - Lawrence Lunt 1 day 23 hours 25 mi

๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท FOOT 130 - Pierre Couteau 2 d 19 h 23 min

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น FOOT 130 - Christoph Harreither 3 d 1 hour 56 min

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FOOT 130 - Massimiliano Marta 3 d 4 h18 min

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น FOOT 130 - Paolo D'Agostino 3 d 5 h 47 min

ย 

ย 

ย 

ย